แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเทียวที่แก่งกระจาน มีหลากหลายที่ เช่น

เขื่อนดินแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ

โครงการชั่งหัวมัน

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

 

Visitors: 461,439