ภาพสุดสนุก

Laughing ขอขอบพระคุณ คณะของ

@ อาจารย์เล็ก จากชลบุรี

@ คุณตอง จากสมุทรปราการ

ที่มาเยี่ยมเยียน ที่เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วย

Visitors: 462,343