แผนที่-แผนผัง แผนที่ นะซิ

- การเดินทางจาก กทม. มาที่เรือนพวงทิพย์ทรัพย์ทวี วิ่งมาตามถนนธนบุรี-ปากท่อผ่าน มหาชัย แม่กลอง ถึงแยกวังมะนาว เลี้ยวซ้ายตรงไปผ่าน บางเค็ม เขาย้อย ผ่านเพชรบุรี ถึงสามแยก อ.ท่ายาง เลี้ยวขวา ตรงเข้า อ.ท่ายาง ถึงสามแยกเขื่อนเพชรฯ เลี้ยวขวา มาตามป้าย อ.แก่งกระจานได้เลย

  ถ้าไม่อยากวิ่งเข้าเพชรบุรี ผ่านอ.ท่ายาง วิ่งเส้นนี้ได้อีก เมื่อถึงห้าง Macro เพชรบุรี มีป้ายบอกไป อ.บ้านลาด ให้เลี้ยวซ้าย แล้ววนขึ้นสะพาน ตรงไปตลอดจนถึงทางแยกที่มีป้ายบอกไปแก่งกระจาน ให้เลี้ยวขวามาตามป้าย ถึงแก่งกระจานเลย

  อีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อถึงแยกวังมะนาวให้เลี้ยวไปทางราชบุรี ถึงสี่แยกปากท่อ ให้เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไป ถึงสามแยก อ.หนองหญ้าปล้อง เลี้ยวซ้าย ตรงไปตลอดจนถึงสี่แยกวงเวียน เลี้ยวขวาตรงไปแก่งกระจานได้เลย 

  - ถ้ามาจากนครปฐม วิ่งผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงสามแยก อ.ท่ายาง เลี้ยวขวา ตรงเข้า อ.ท่ายาง ถึงสามแยกเขื่อนเพชรฯ เลี้ยวขวา มาตามป้าย อ.แก่งกระจานได้เลย หรือจะมาแบบไม่ผ่านเพชรบุรี ก็ได้ทางสะดวกดีไม่คอยมีรถมาก โดยเมื่อผ่านราชบุรี ถึงสี่แยกปากท่อ ให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป ถึงสามแยก อ.หนองหญ้าปล้อง เลี้ยวซ้าย ตรงไปตลอดจนถึงสี่แยกวงเวียน เลี้ยวขวาตรงไปแก่งกระจานได้เลย

- ทุกเส้นทางระยะทางใกล้เคียงกัน แต่วิ่งสบายต้องเส้นสี่แยกปากท่อ หนองหญ้าปล้อง เพราะรถน้อย

- ควรเตรียมชุดมาเล่นน้ำด้วย ห้ามลืมเด็ด

Latitude: (Lat) ละติจูต 12.903648962986434

Longitude:(Lon) ลองติจูต 99.64295983314514

Visitors: 461,439