เมนู Package เลือกจัดเอาเลย

จัดให้เฉพาะ 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น รวมทุกอย่างโดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งยาก มาแต่ตัวและหัวใจ แล้วเลือก Side ที่ท่านต้องการได้เลย


Side
ราคา วัน/คืน อาหาร(มื้อ) กิจกรรม(อย่าง)
S 750 2/1 2 2
M 950 2/1 3 2
L 1,100 2/1 3 3
XL 1,300 2/1 4 3
XXL 1,650 3/2 5

3

BIG 2,150 3/2 6 4

 • Package Side Sจัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้ ๒ มื้อ เย็นกับเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๒ กิจกรรม คือ ๑ ล่องเรือยาง หรือล่...
  750 บาท

 • Package SideM จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้น เหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้๓ มื้อ กลางวัน เย็นกับเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๒ กิจกรรม คือ ๑ ล่องเรือยาง...
  950 บาท

 • Package SideL จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้๓ มื้อ กลางวัน เย็นกับเช้า พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๓ กิจกรรม คือ ๑ ล่องเรือยาง ...
  1,100 บาท

 • Package SideXL จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก ๑ คืน จะมีอาหารให้๔ มื้อ กลางวัน เย็น เช้า และกลางวันพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๓ กิจกรรม คือ ๑ ล่อง...
  1,400 บาท

 • Package SideXXL จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก๒ คืน จะมีอาหารให้๕ มื้อเย็น เช้า กลางวัน เย็น และเช้าพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๓ กิจกรรม คือ ๑ ล่...
  1,650 บาท

 • Package SideBIG จัดให้เฉพาะ ๒๐ ท่านขึ้นไปเท่านั้นเหมาะสำหรับมาพัก๒ คืน จะมีอาหารให้ ๖ มื้อเย็น เช้า เที่ยง เย็น เช้า และเที่ยง พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกิจกรรมสนุกสุดยอด๔ กิจกรรม คื...
  2,150 บาท
Visitors: 461,439